Περίπου 30 διαφορετικά σχέδια διαφημιστικά USB με εκτύπωση λογοτύπου, με μνήμη έως 128GB και δυνατότητα ποιοτικής και ανεξίτιλης εκτύπωσης έως 4 χρώματα σε κάθε πλευρά!

ΦΙΛΤΡΟ
Προσθέτοντας επιλογές εμφανίζονται και επίπλέον προϊόντα

Φόρμα προς USBprint.gr.
Για προσφορά, διευκρίνηση ή άλλο αίτημα.